Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 grudnia 2019

     Od miesiąca stycznia 2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie będzie realizował resortowy program ministerialny „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

   W dniu 9 grudnia 2019r. umowy na finansowanie zadania w ramach resortowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 podpisał z samorządowcami wojewoda Zbigniew Koniusz.

    W imieniu Gminy Ożarów umowę podpisali Burmistrz Ożarowa Marcin Majcher oraz Skarbnik Gminy Stefania Dziedzic. Na realizację zadania Gmina Ożarów otrzymala dofinansowanie w kwocie 60.300,00zł.

    Celem programu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

    Program jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, a na jego sfinansowanie przeznaczono w naszym regionie ogółem 7.840.383 zł. - Program ten bardzo dobrze wpisuje się w strategię pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych. Asystent osobisty pomoże w załatwianiu codziennych spraw. Ponad 7 milionów złotych powinno pokryć zapotrzebowanie w regionie na tego rodzaju pomoc – mówił wojewoda Zbigniew Koniusz podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim. - Zachęcam do udziału w programie. Są to pieniądze przeznaczone na szlachetny cel. Jest to uzupełnienie inicjatyw rządowych, jak np. programu „Senior+”. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” kieruje dodatkowo dużą pulę pieniędzy na uzupełnienie socjalnej oferty rządu – dodał wojewoda.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie