POMOC DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 marca 2019

     Stowarzyszenie „Hojne Serca” im. Św. Jana Pawła II z siedzibą w Końskich prowadzi w sześciu powiatach województwa świętokrzyskiego (pińczowski, buski, staszowski, kazimierski, opatowski, sandomierski) Lokalne Punkty Pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych. Natomiast w powiecie ostrowieckim został utworzony Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym.

     „Hojne Serca” to stowarzyszenie, które w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości realizuje Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Nieodpłatna pomoc, kierowana do osób pokrzywdzonych przestępstwem, ich rodzin oraz świadków świadczona będzie poprzez specjalnie zorganizowane lokalne punkty na terenie siedmiu powiatów. W tych miejscach z pomocy może korzystać każdy mieszkaniec naszego województwa.

     Pomoc świadczona jest nieodpłatnie, a dotyczyć ma zagadnień związanych z organizacją i finansowaniem pomocy prawnej, alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, pomocą ze strony psychologa. Osoby zainteresowane mogą się również dowiedzieć wielu szczegółów dotyczących szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, ich finansowania oraz wielu innych form pomocy.

      W ramach projektu Stowarzyszenie „Hojne Serca” im. Św. Jana Pawła II będzie nieodpłatnie świadczyć pomoc:

 • dla pokrzywdzonych przestępstwem, osób im najbliższych oraz świadków i osób im najbliższych odpowiednio poprzez:
  • organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
  • organizowanie i finansowanie pomocy związanej z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;
  • organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osoby pierwszego kontaktu;
  • organizowanie i finansowanie 24-godzinnego dyżuru telefonicznego dla beneficjentów programu;
 • dla pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższych poprzez:
  • organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
  • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
  • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
  • przekazywanie bonów żywnościowych;
  • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

      Punkty pomocy na terenie województwa świętokrzyskiego:

 • Sandomierz, ul. Aleksandra Dobkiewicza 8A – dyżur w poniedziałki w godzinach 9:00 – 16:00
 • Pińczów, ul. 3 Maja 10 w Urzędzie Miasta i Gminy Pińczów – dyżur we wtorki w godzinach 9:00 – 16:00
 • Staszów, ul. Opatowska 31 w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów – dyżur we środy w godz. 9:00 – 16:00
 • Kazimierza Wielka, ul. Partyzantów 4, - dyżur w czwartki w godz. 9:00 – 16:00
 • Opatów, ul. H. Sienkiewicza 17 w Starostwie Powiatowym w Opatowie – dyżur w piątki w godz. 9:00 – 16:00
 • Busko – Zdrój, ul. Różana 2 w Klubie Seniora – dyżur w soboty w godz. 9:00 – 14:00
 • Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Polna 70 – dyżur od poniedziałku do soboty w godzinach: poniedziałek 12:00 – 20:00, wtorek – piątek 10:00 – 17:00, sobota 9:00 – 13:00.

     Ponadto funkcjonuje także 24-godzinny dyżur telefoniczny pod numerem 730-918-259 do dyspozycji dla osób potrzebujących wsparcia oraz pomocy, czynny również w niedzielę i święta.

Wykaz placówek pomocy w całej Polsce.

Więcej informacji  www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl