Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2017

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 września 2017

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2017

PUNKT WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Mazurkiewicza 19
Ożarów

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie w dniu 19.09.2017r. podpisał umowę ze Świętokrzyskim Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu dystrybucji produktów żywnościowych do osób potrzebujących.

      W gminie Ożarów do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2017, zakwalifikowane zostały 783 osoby.

     Od 21.09.2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął dystrybucję artykułów żywnościowych. Pierwsze produkty jakie zostały wydane to: mleko, makaron, gulasz wieprzowy, fasola biała, buraczki ćwikłowe - wiórki, kasza gryczana i groszek z marchewką.


CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jego celami szczegółowymi są:

 • organizacja i koordynacja  sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zgodnie z zasadami POPŻ;
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z Banku Żywności na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;
 • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

     Pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, ( 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie).

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w formie paczek żywnościowych.

 2. Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych na jedną osobę obejmuje:

  • groszek z marchewką 4 kg,
  • fasola biała 4 kg,
  • koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
  • buraczki wiórki 1,05 kg,
  • powidła śliwkowe 1,5 kg,
  • makaron jajeczny 4,5 kg,
  • makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg,
  • ryż biały 4 kg,
  • kasza gryczana 2 kg,
  • herbatniki maślane 0,6 kg,
  • mleko UHT 7 l,
  • ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
  • gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
  • szynka drobiowa 3 kg,
  • szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
  • pasztet wieprzowy 0,64 kg,
  • filet z makreli w oleju 1,7 kg,
  • cukier biały 4 kg,
  • olej rzepakowy 4 l.

         3. Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.


Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.
Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


     Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.