Wsparcie w zakresie kształtowania i wzmacniania umiejętności wychowawczych.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 września 2017

     Realizując zadania ustawy o Wspieraniu Rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie organizuje dla rodziców warsztaty dotyczące trudności opiekuńczo – wychowawczych z dziećmi.

    Pierwsze spotkanie odbędzie się 28.09.2017r. o godzinie 11:30 w budynku przy ul. L. Mazurkiewicza 25 (ŚDS, sala nr 12, I piętro).

     Serdecznie zapraszamy rodziców chcących uzyskać wsparcie w zakresie kształtowania i wzmacniania umiejętności wychowawczych.