NIEBIESKA LINIA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 września 2017

     Zespół Interdyscyplinarny  d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie uprzejmie informuje, że od początku bieżącego roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” działające na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozszerzyło swoją działalność.

     Zmieniony został numer telefonu Pogotowia  „Niebieska Linia” na   800-12-00-02 - osoby doznające przemocy oraz świadkowie mogą korzystać z pomocy konsultantów  „Niebieskiej Linii” bezpłatnie i przez całą dobę.

     Oferta Pogotowia „Niebieska Linia” obejmuje:

  • konsultacje telefoniczne w jęz. angielskim- poniedziałki w godz. 18.00 - 22.00,
  • konsultacje w jęz. rosyjskim - wtorki w godz.18.00 - 22.00,
  • konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype - także dla osób posługujących się jęz. migowym - poniedziałki w godz.13.00 – 15.00  ( pogotowie.niebieska.linia),
  • konsultacje dla przedstawicieli służb - środy godz.10.00 – 13.00   tel. (22)2506312,
  • porady e-mailowe – niebieskalinia@niebieskalinia.info,
  • konsultacje prawne –poniedziałek i wtorek w godz.17.00 – 21.00.