Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 czerwca 2019

      W  Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie  od 1 lipca do 15 sierpnia 2019r.  przyjmowane będą wnioski  na pomoc  żywnościową  z Programu   Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020  Podprogram 2019, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy  Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

      Do w/w  pomocy  kwalifikują się osoby i rodziny  spełniające kryteria  dochodowe  określone w art. 7  ustawy o pomocy społecznej (tj.  ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, zdarzenie losowe itp.), których dochód  nie przekracza 200%  kryterium ustawowego tj. 1.402,00zł dla osoby samotnej i 1.056,00zł dla osoby w rodzinie.

      Osoby  zainteresowane  zapraszamy od poniedziałku do piątku  do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie w godzinach 7.00- 15.00.