Wnioski na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 czerwca 2019

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie informuje, że na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy można składać wnioski o świadczenie wychowawcze (500+), świadczenie Dobry Start (300+),  świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny:

  • od 1 lipca 2019r. w formie elektronicznej,
  • od 1 sierpnia 2019r. w formie papierowej.

 

Ważne zmiany w świadczeniach wychowawczych (500+)

      W związku ze zmianami w ustawie od 1 lipca 2019r.  nie obowiązuje kryterium dochodowe na pierwsze dziecko, a także wymóg ustalenia alimentów na dzieci od drugiego rodzica, w przypadku osoby samotnie wychowującej dzieci.

      Osoby, które pobierają świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko składają jeden wniosek na wszystkie dzieci (w tym tzw. pierwsze).

       Złożenie wniosku do 30 września 2019r. gwarantuje wyrównanie świadczenia od 1 lipca na dzieci, na które do tej pory świadczenie nie było pobierane,  oraz wypłatę od 1 października 2019r. na pozostałe dzieci (którym przyznano świadczenie do 30 września 2019r.)

        Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021r.

Zmiana kryterium dochodowego w świadczeniach z funduszu alimentacyjnego.

      Od 1 października 2019r. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie uprawniające do pobierania świadczenia będzie wynosić 800,00zł na osobę.

      Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie  empatia.mpips.gov.pl, telefonicznie pod nr telefonu (15) 86 10 325 lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie ul. Mazurkiewicza 19, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

 

Pliki do pobrania