Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Wizyta w Rembertowie

Przejdź do - Wizyta w Rembertowie

     W imieniu uczestników Klubu „Senior+”, Stowarzyszenia Ożarowskiej Akademii Seniora, Burmistrza Ożarowa, oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie składamy serdeczne podziękowania za zorganizowanie wizyty studyjnej dla Seniorów z Rembertowa i Ożarowa.

30 września 2019


Czytaj więcej o: Wizyta w Rembertowie

Ożarowski Bon Żłobkowy

     Świadczenie rodzinne „Ożarowski Bon Żłobkowy”, jest świadczeniem pieniężnym w wysokości 500zł miesięcznie przyznawanym w celu częściowego pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem od ukończenia 1 roku życia do ukończenia 3 roku życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 rok życia. W przypadku, gdy dziecko, które ukończyło 3 rok życia umieszczone jest w żłobku lub klubie dziecięcym albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, rodzice tego dziecka, są zobowiązani do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.

31 lipca 2019


Czytaj więcej o: Ożarowski Bon Żłobkowy

Wspólne grillowanie

Przejdź do - Wspólne grillowanie

     5 lipca w piątkowe popołudnie uczestnicy Klubu Senior+ spotkali się na imprezie integracyjnej "Wspólne grillowanie".

10 lipca 2019


Czytaj więcej o: Wspólne grillowanie

Senioralia

Przejdź do - Senioralia

     W dniu 26 czerwca 2019r. zespół muzyczny Klubu Senior+ wziął udział w imprezie plenerowej pn. "Senioralia" w Parku Miejskim w Kielcach, organizowanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego w ramach promocji działań wynikających z Rządowego Programu Senior+.

9 lipca 2019


Czytaj więcej o: Senioralia

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019

      W  Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie  od 1 lipca do 15 sierpnia 2019r.  przyjmowane będą wnioski  na pomoc  żywnościową  z Programu   Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020  Podprogram 2019, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy  Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

26 czerwca 2019


Czytaj więcej o: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019