Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Wsparcie w zakresie kształtowania i wzmacniania umiejętności wychowawczych.

     Realizując zadania ustawy o Wspieraniu Rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie organizuje dla rodziców warsztaty dotyczące trudności opiekuńczo – wychowawczych z dziećmi.

19 września 2017


Czytaj więcej o: Wsparcie w zakresie kształtowania i wzmacniania umiejętności wychowawczych.

NIEBIESKA LINIA

     Zespół Interdyscyplinarny  d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie uprzejmie informuje, że od początku bieżącego roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” działające na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozszerzyło swoją działalność.

12 września 2017


Czytaj więcej o: NIEBIESKA LINIA

Wnioski o bezpłatne dożywianie dzieci

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie  informuje,  że wnioski o bezpłatne  dożywianie  dzieci  w  szkole i  przedszkolu należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Leona Mazurkiewicza 19. (stara gmina)

21 sierpnia 2017


Czytaj więcej o: Wnioski o bezpłatne dożywianie dzieci

Dzienny Dom dla Seniorów

     Naszą gminę zamieszkuje 11 000 mieszkańców, a w tym ok 2 300 osób w wieku powyżej 60 lat kobiety i mężczyźni powyżej 65 roku życia.

24 lipca 2017


Czytaj więcej o: Dzienny Dom dla Seniorów

Nowe wnioski na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018